İTALYA ÜNİVERSİTE SİSTEMİ II Bölümler:

1.VETERİNERLİK:

 İtalya’daki 15 üniversitede veterinerlik bölümü mevcuttur. Eğitim içeriği genel olarak pratik, laboratuvar dersleri ve staj olmak üzere 3 temek kategoride ve 5 yılda tamamlanır.

 

**Veterinerlik bölümü sadece İtalyanca okunabilir!!!

 

Veterinary Medicine national Admission Test her sene eylül ayında gerçekleştirilir. Test formatı şu şekildedir:

Test, 60 soru ve her soru 5 çoktan seçmeli test usulüne göre düzenlenir. Soru dağılımı şu şekildedir:

 

Biyoloji: 16 soru                                 Matematik ve Fizik: 6 soru

Kimya : 16 soru                                  Genel Kültür: 12 soru

Mantık: 10 soru                                  Zaman : 100 dk’dır.

 

Değerlendirme kriterleri şu şekildedir:

 

1.5 puan: her doğru yanıt için…

-0.4 puan: her yanlış yanıt için…

0 puan : her yanıtsız soru için…

 

*NON-EU i öğrenciler için min. Skor yoktur. Max skor ise 90’dır.

 

İtalya’da veterinerlik eğitimi alınabilecek üniversiteler en iyi okullar şu şekildedir:

 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

 

2. ECZACILIK:

 İtalya’daki yaklaşık 30 üniversite, bu alanda eğitim vermektedir. Bu bölümü seçen öğrenciler hem ilaçlar hem de onların üretimleri için kullanılan maddelerle ilgili eğitilmekle kalmayarak bu alanda kullanılan teknolojiler konusunda da eğitim almaktadırlar. Eğitimin temel disiplinlerini matematik, fizik, kimya ve seçilen üniversiteye göre bu derslerin varyasyonları oluşturmaktadır.

Program, kamuya açık bir eczane veya ilaç servisi gözetimindeki bir hastanede 6 aylık stajı zorunlu kılmaktadır.

 Bölüme giriş için zorunlu sınav, ilgili üniversite tarafından düzenlenmektedir. Sınavı düzenleyen üniversitelerin çoğu, TOLC-F sınav yöntemini kullanmakla birlikte kendi sınavını düzenleyen üniversiteler de mevcuttur. Sınava başvuru yapmak için senede birkaç oturum açılmakla birlikte NON-EU öğrencileri için eylül aylarında ayrıca bir oturum açılagelmektedir.

 

TOLC-F: Bilgisayar destekli test, 5 farklı alanda (Biyoloji, Kimya, Matematik, Fizik ve Mantık) konularında 50 sorudan müteşekkildir. Sınavın sonunda 30 soru da mevcut İngilizce yeteneklerini ölçmeye odaklanıyor (öğrencinin eğitim sürecinde ayrıca bir dil eğitimine ihtiyacı olup olmadığını ölçmek için) Sınav için toplam süre 87 dk’dır.

 

Genel sınav formatı şu şekildedir:

Biyoloji: 15 soru 20 dk                                         Fizik: 7 soru 12 dakika

Kimya: 15 soru 20 dk                                           Genel yetenek. 6 soru 8 dk

Matematik: 7 soru 12 dk                                     İngilizce: 30 soru 15 dk

 

Sınavın puanlama sistemi ise şu şekildedir:

1 puan: her doğru yanıt için…

0,25 puan her yanlış yanıt için…

0 puan cevapsız kalan her soru için…

 

*Her üniversite kendi min. Puanını kendisi belirlemekte ve buna göre kabul vermektedir.

 

Eczacılık konusunda sıralaması en iyi olan okullar:

 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
 • UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

 

3. TIP:

 Bu konuyla ilgili tüm detayları, daha önce yazdığımız İtalya’da Tıp Eğitimi Hk. Her Şey’ yazımızda bulabilirsiniz:

 

https://www.yeniedu.com/blog/italyada-tip-egitimi-hakkinda-her-sey

 

2024 YÖK yeni denklik prosedürüne göre; ''sadece'' YÖK'ün belirlediği beş sıralama listesinin en az ikisinde olan ve Türkiye'de, yurtdışı üniversiteye gidilen senede, aşağıdaki taban puanlarını tutturan öğrencilerin ''denklik başvurusu'' kabul edilecektir.

 

TIP FAKÜLTESİ(SAY): En düşük 50 bininci (50.000)

DİŞ HEKİMLİĞİ(SAY): En düşük 80 bininci (80.000)

ECZACILIK (SAY) : En düşük 100 bininci (100.000)

 

IMAT sınav kaydınız, sınava hazırlık kursları ve yöntemleri, denklik, vize ve oturum izni konusundaki tüm sorularınızı bize, +90 542 354 71 58’den iletebilirsiniz.

 

4. SAĞLIK:

Bu başlıkta verilen eğitimler şu dallara ayrılır:

 

a. Hemşirelik ve ebelik

b. Rehabilitasyon bilimleri

c. Teknik sağlık

d. Önleyici bilimler

 

Lisans düzeyinde…

Sağlık Mesleklerinin bir parçası olan tüm derece derslerine erişim, her fakültede bulunan insan ve yapısal kaynaklara dayalı olarak yetkili makamlar tarafından sınırlandırılır ve düzenlenir.

Sağlık Mesleklerine giriş sınavı yerel Üniversiteler tarafından düzenlenir ve her Üniversite tarafından verilen tüm Sağlık meslekleri derecesi için geçerlidir. Test tüm Üniversitelerde aynı yapıya sahiptir ancak her Üniversitede sorular farklıdır. İtalyancada B2 düzeyinde sertifikanız (CEFR) veya daha yüksek bir sertifikanız yoksa, giriş sınavından önce bir İtalyanca dil sınavına girmeniz de gerekir.

Üniversitelerin düzenlediği kendi sınavları her sene eylül ayının 2. Haftasında uygulanır.

 

Sağlık Meslekleri Kabul Testi

Kabul sınavı, 60 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir kağıt-kalem testidir, tüm soruların sadece biri doğru olan 5 seçeneği vardır.

 

Test için zamanlama 100 dakika.

Soru dağılımları aşağıdaki gibidir:

Biyoloji – 18 soru

Kimya – 12 soru

Mantıksal Akıl Yürütme – 10 soru

Matematik ve Fizik – 8 soru

Genel Bilgi – 12 soru

 

 Not sistemi

Her doğru cevap için 1,5 puan,

Her yanlış cevap için -0,4 puan

Cevap yoksa 0 puan.

 

Minimum Puan

Sıralama, mevcut yerlerin sayısına göre en iyi puanlar dikkate alınarak oluşturulur. Bir öğrenci, tercih ettiği derece için sıralamaya giremezse, varsa aynı Üniversitenin Sağlık Meslekleri alanında farklı bir derecedeki bir yere başvurabilir.

Yurtdışında ikamet eden AB üyesi olmayan öğrenciler için minimum puan yoktur.

AB öğrencileri için, sınavı geçmek ve sıralamaya girmek için en az 20/90 puan öngörülmektedir.

Maksimum puan 90'dır.

 

Eğitimi veren başlıca üniversiteler şu şekildedir:

 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
 • UNIVERSITÀ BICOCCA MILANO
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

 

Master düzeyinde ise:

Yüksek Lisans için Sağlık Meslekleri Kabul Sınavı

Yüksek Lisans Derecelerine kabul, genellikle öğrencinin önceki çalışmalarının değerlendirilmesine bağlıdır.

Bir Yüksek Lisans Derecesine erişmek için bir öğrencinin aynı veya eşdeğer çalışma alanında Lisans Derecesine sahip olması gerekir.

Master Dereceleri bir kabul sınavı öngörmez. Üniversiteler, adayın başvurularını genellikle mülakat yoluyla doğrudan değerlendirir, ancak bazı özel durumlarda öğrencilerden yazılı bir sınava girmeleri istenebilir.İtalyanca Yüksek Lisans Derecesine başvurmaya karar veren uluslararası bir öğrencinin İtalyanca dil düzeyi B2 olmalıdır. İngilizce olarak düzenlenen Master Dereceleri için her zaman B2 seviyesinde resmi bir İngilizce Dil sertifikası (IELTS 6.0) gereklidir.

 

devam edecek...