İTALYA ÜNİVERSİTE SİSTEMİ III Bölümler:

1.MİMARLIK:

 

 İtalya, özellikle tarihi bir ülke olması nedeniyle mimarlık eğitimi alınabilecek en doğru seçeneklerden biridir. Ülkede 35 üniversitede bölüm eğitimi veriliyor. Bölüm, kendi içinde 4’e ayrılır:

 

Architecture: Özellikle yaşanacak alanları tasarlama üzerine odaklıdır.

Urban Planning: Şehrin ve yerleştiği alanın geniş bir görüntüsünü vermeyi planlar.

Conservation of Architectural Heritage : Ulusal ve uluslararası mirasın yönetimine hazırlanır.

Restoration: Restorasyon teknikleri üzerinde durur.

 

Mimarlık programları aynı zamanda atölye çalışmaları, şantiye ziyaretleri, anket çalışmaları, bina ve peyzaj tasarımı ile mimarlık firmalarındaki profesyonel faaliyetleri içerir.

Program üç şekilde verillir ülkede:

 1. Lisans (3 yıl)
 2. One cycle master (5 yıl)
 3. Master (2 yıl)

Mimarlık için giriş sınavı, üniversite çalışmaları için kabul ve değerlendirme testi konusunda uzmanlaşmış bir üniversite konsorsiyumu CISIA tarafından yönetilen, ARCHED adlı bilgisayar tabanlı ulusal bir seçmeli giriş sınavıdır. İtalyan üniversitelerinin çoğu, mimarlıkta lisans ve bir döngü dereceleri için bu seçici giriş sınavını benimsemiştir. Politecnico di Torino, ARCHED ile aynı yapıyı paylaşan ve üniversitenin kendi sınav dijital platformunda yürütülen TIL-A adlı benzer bir test kullanır.

**Sadece iki üniversite, Politecnico di Milano ve Politecnico di Torino, bir lisans derecesine tamamen İngilizce olarak başvurmak isteyen öğrenciler için mimarlık giriş sınavını İngilizce olarak sunmaktadır!!

İtalya’da mimarlık eğitimi veren belli başlı üniversiteler:

 • IUAV VENEZIA
 • POLITECNICO DI MILANO
 • POLITECNICO DI TORINO
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
 • UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
 • UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA
 • POLITECNICO DI BARI

 

Giriş Sınavı Tarihi

Ağustos sonundan eylül ortasına kadar farklı tarihler. Her üniversite sınav için bir tarih belirler.

Arched Test

İtalya'daki çoğu üniversite, mimarlık lisans programları veya mimarlık ve bina mühendisliği'nde tek aşamalı derece için giriş sınavı olarak arched'i kullanır. Arched, 5 bölüme ayrılmış 40 sorudan oluşan, bilgisayar tabanlı ve çoktan seçmeli bir testtir: genel kültür, mantıksal akıl yürütme, tarih (tarih, sanat tarihi ve mimariyi içerir), çizim ve görselleştirme, matematik ve fizik.

İtalyanca dilinde sınava giren Politecnico di Milano öğrencileri için ARCHED testin sonunda 30 sorudan oluşan bir İngilizce dil sınavına girmeleri gerekecektir.

Test için zamanlama 70 dakikadır.

Not sistemi

Her doğru cevap için 1,5 puan

Her yanlış cevap için -0,4 puan

cevap yok=0 puan

Minimum puan

Uygun yerler için sıralama, testte elde edilen puana göre belirlenir. maksimum puan 60'tır.

TIL– A – Polİtecnİco Torİno

Politecnico di torino, TIL-A tarafından kullanılan test, arched ile aynı özellikleri paylaşmaktadır.

 

Her Bölüm İçin Biçim ve Zamanlama

Genel kültür – 15 dakikada 8 soru

Mantıksal akıl yürütme – 10 dakikada 6 soru

Tarih (sanat, mimarlık, tarih) – 20 dakikada 12 soru

Çizim ve görsel temsil – 10 dakikada 6 soru

Matematik ve fizik – 15 dakikada 8 soru

 

*Test için zamanlama 70 dakikadır.

 

Not Sistemi

Her doğru cevap için 1,5 puan

Her yanlış cevap için -0,4 puan

0 puan cevap yok

 

Minimum Puan

Uygun yerler için sıralama, testte elde edilen puana göre belirlenir. Maksimum puan 60'tır.

*Mimarlık sınav hazırlık programları için bize ulaşabilirsiniz: +90 216  709 71 65

 

2.MÜHENDİSLİK:

İtalyan üniversiteleri, 24 farklı çalışma alanı ile Mühendislik alanında çok çeşitli lisans programları sunmaktadır. Mühendislik çalışmaları için en eksiksiz teklif Politeknik Üniversiteleri tarafından sağlanmaktadır.

İtalya'da Mühendislik alanında Lisans veya Yüksek Lisans derecesi alan Uluslararası bir öğrenci olarak, yenilikçi ve modern bir çalışma ortamında eğitim alabilirsiniz. İtalya'da lisans düzeyinde mühendislik çalışmalarına erişmek için Matematik, Fizik ve Kimya bilgileriniz ile eleştirel düşünme becerileriniz üzerinde test edilecek ve değerlendirileceksiniz. İtalyan üniversiteleri, Master derecesi kurslarında geniş ve çeşitli bir yelpaze sunar.

 

QS Üniversite Dünya Sıralamasına göre Politecnico di Milano, Konu 2020, inşaat ve yapı mühendisliği (7.), makine mühendisliği (9.) ve elektrik mühendisliğine göre QS Dünya Üniversite Sıralamasında ilk 20'de yer alan mühendislik kursları için özellikle iyi sırada yer almaktadır. (17.).

 

Lisans ve Master seviyesinde verilen eğitimin lisans kısmında uygulanan mühendislik kabul sınav yapısı şu şekildedir:

 

Mühendislik için giriş sınavları yerel Üniversiteler tarafından düzenlenir. Her Üniversitede farklıdır ve farklı tarihlerde gerçekleşir. Testler çoğunlukla çoktan seçmeli sorularla bilgisayar tabanlıdır.

Üniversitelerin çoğu TOLC -I giriş sınavını benimserken, bazı üniversitelerin kendi giriş sınavları vardır.

 

Giriş Sınavı Tarihleri:

Bir yılda birkaç tarih vardır, AB üyesi olmayan öğrenciler için Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında özel oturumlar vardır.

 

TOLC -I Mühendislik Testi

İtalya'daki 37 Üniversite, Mühendislik için giriş sınavı olarak TOLC-I kullanıyor. Bu test, BT bilimi ve bilimsel çalışmalara ilişkin derece kursları gibi diğer derece kursları için de yaygın olarak kullanılmaktadır.

TOLC-I testi, Matematik, Mantık, Bilim, Metin Anlama olmak üzere 4 bölüme ayrılmış 50 sorudan oluşan bilgisayar tabanlı ve çoktan seçmeli bir testtir. TOLC-I'nin sonunda İngilizce dil becerilerini test etmek için 30 soru daha bulunmaktadır.

 

Her Bölüm İçin Soru Çeşitleri ve Sayıları

Matematik – 50 dakikada 20 soru

Bilim (Kimya ve Fizik) – 20 dakikada 10 soru

Okuduğunu Anlama – 20 dakikada 10 soru

Mantıksal Akıl Yürütme – 20 dakikada 10 soru

İngilizce Dil Testi – 15 dakikada 30 soru

(sonuç yalnızca öğrencilerin akademik yıl boyunca ek İngilizce kurslarına ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmek içindir)

 

Test için zamanlama 125 dakikadır.

 

Not Sistemi

Her doğru cevap için 1 puan

Her yanlış cevap için -0,25 puan

0 puan cevap yok

 

Minimum Puan

Her Üniversite gereken minimum puanı kendisi belirler.

 

POLYTECHNIC OF MILAN – TOL MÜHENDİSLİK TESTİ (Test On Line)

Bu test Milano Politeknik'te sunulan tüm mühendislik dereceleri için geçerlidir. Kabul sınavı, toplam 65 çoktan seçmeli sorudan oluşan bilgisayar tabanlı bir sınavdır. Tüm soruların yalnızca biri doğru olan beş seçeneği vardır. Çevrimiçi test, TOL, Mart'tan Temmuz'a kadar yılda birkaç kez yapılır.

 

Her bölüm için biçim ve zamanlama

Matematik, Mantık ve İstatistik – 75 dakikada 25 soru

Fizik – 10 dakikada 5 soru

Sözlü Anlama – 10 dakikada 5 soru

İngilizce Dil Testi – 15 dakikada 30 soru

(sonuç yalnızca öğrencilerin akademik yıl boyunca ek İngilizce kurslarına ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmek içindir)

 

Test için zamanlama 110 dakikadır.

 

Not Sistemi

Her doğru cevap için 1 puan

Her yanlış cevap için -0,25 puan

0 puan cevap yok

 

Minimum Puan

60/100, seçilen Mühendislik derecesinde garantili bir yer için minimum puandır.

24/30 İngilizce dil testi

60/100'den az öğrenciye Zorunlu Eğitim Takviyeleri, Matematik ve Fizik alanında ek dersler verilecektir.

İngilizce dil sınavında 24/30'dan az öğrenciler ek İngilizce kurslarına katılmak zorunda kalacaklar.

 

POLYTECHNIC OF TURIN – TIL-I MÜHENDİSLİK TESTİ

Bu test, Polytechnic of Torino'da sunulan tüm mühendislik dereceleri için geçerlidir.

Kabul sınavı, toplam 42 çoktan seçmeli sorudan oluşan bilgisayar tabanlı bir sınavdır. Tüm soruların yalnızca biri doğru olan beş seçeneği vardır. TIL-I testi, Mart'tan Ağustos/Eylül'e kadar yılda birkaç kez yapılır.

 

Her Bölüm İçin Soru Yapısı ve Sayıları:

Matematik – 40 dakikada 18 soru

Fizik – 26 dakikada 12 soru

Sözlü Anlama – 12 dakikada 6 soru

Mantıksal Akıl Yürütme – 12 dakikada 6 soru

 

Test için zamanlama 90 dakikadır.

 

Not sistemi

Her doğru cevap için 1 puan

Her yanlış cevap için -0,25 puan

0 puan cevap yok

 

Minimum puan

Öğrenciler 60/100 alırlarsa, seçtikleri Mühendislik derecesinde bir yer garanti edilir!

AB üyesi olmayan öğrenciler - 30/100 diğer Mühendislik Lisans programlarına garantili giriş sağlayabilir

Tüm öğrenci kategorileri için – sıralama listesine dahil edilmek için minimum 20/100 eşiktir.

 

[i]Mühendislik bölümlerine hazırlık, sınav hazırlık veya kısa süreli hazırlık programları için bize info@yeniedu.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 

3.BİLİM EĞİTİMLERİ:

Üç yıllık ve yüksek lisans derslerinin didaktik planları, diğerleri arasında zooloji, botanik, jeoloji, kimya ve fizik gibi disiplinlerin derinlemesine incelenmesini sağlar. Bu nedenle, öğrencilerin yeterli temel matematik ve biyoloji bilgisine, iyi mantıksal akıl yürütme becerilerine ve orta-yüksek düzeyde genel bilgiye sahip olmaları gerekir. Teorik düzeyde öğretilen çeşitli öğretiler, laboratuvarda gerçekleştirilen daha uygulanabilir nitelikteki didaktik deneyimlerle tamamlanır.

 

İlgili eğitimleri sağlayan belli başlı üniversiteler:

 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
 • UNIVERSITÀ BICOCCA MILANO
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

 

Lisans Derecesi için Bilimler Kabul Sınavı

Bilim dereceleri için giriş sınavları yerel Üniversiteler tarafından düzenlenir. Her Üniversitede farklıdır ve farklı tarihlerde gerçekleşir. Bazıları kağıt tabanlı ve bazıları bilgisayar tabanlıdır. Üniversitelerin çoğu TOLC sınavlarını CISIA'dan kabul eder. Bilim Dereceleri için en yaygın kabul testleri TOLC–S, TOLC–I ve TOLC–B'dir.

 

Sınav yapılarını ve çıkan soru sayısı ile konularını daha önceki kısımlarda paylaşmıştık.

 

Her üniversite kendi puan sınırını belirler.

 

Programlara İtalyanca hazırlık kurslarıyla ilgili bilgi almak için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

 

4.EKONOMİ:

Ekonomi çalışmaları, ekonomik sistemlerin ve sistemin parçası olan şirketlerin dinamiklerinin analizi ve anlaşılması için sağlam metodolojik temeller, beceriler ve bilgi sağlar. Politik ekonomi ve işletme ekonomisinin temellerini sağlamayı amaçlayan konuların incelenmesi, ekonomik ve finansal olayların ölçülmesi, analizi ve modellenmesi, ekonomik sistemin tarihsel bir perspektiften evrimi, arasındaki ilişkileri yöneten yasal kurumlar ile bireyler arasında sağlam bir genel bakış elde edilir.

 

İlgili eğitimleri sağlayan belli başlı okullar şunlardır:

 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
 • UNIVERSITÀ LUIGI BOCCONI MILANO
 • UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
 • UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA
 • UNIVERSITÀ LUISS ROMA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
 • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
 • UNIVERSITÀ BICOCCA MILANO                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lisans Derecesi için İktisat Kabul Sınavı

Ülkede hem lisans hem de master seviyesinde verilen eğitim için giriş sınavları yerel Üniversiteler tarafından düzenlenir. Testler çoğunlukla çoktan seçmeli sorularla bilgisayar tabanlıdır. Çoğu devlet üniversitesi TOLC -E giriş sınavını benimserken, bazı üniversitelerin kendi giriş sınavları vardır.

 

Sınav Giriş Tarihi

TOLC – E için yıl içinde çeşitli tarihler, diğer testler için ise Eylül başı vardır.

 

TOLC -E Ekonomi Testi

TOLC -E giriş sınavı, çoğu İtalyan Ekonomi Derecesi Üniversitesi tarafından benimsenen çoktan seçmeli ve bilgisayar tabanlı bir sınavdır. Yapı, her konu için yarım saat ayrılan 3 bölüme ayrılmış 36 sorudan oluşmaktadır. TOLC-E'nin sonunda İngilizce dil becerilerini test etmek için 30 soru daha bulunmaktadır.

 

Her bölüm için biçim ve zamanlama

Mantık – 30 dakikada 13 soru

Metin Anlama – 30 dakikada 10 soru

Matematik – 30 dakikada 13 soru

İngilizce Dil Testi – 15 dakikada 30 soru

(sonuç yalnızca öğrencilerin akademik yıl boyunca ek İngilizce kurslarına ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmek içindir.)

Test için zamanlama 105 dakikadır.

 

Not sistemi

Her doğru cevap için 1 puan

Her yanlış cevap için -0,25 puan

0 puan cevap yok

 

Yurtdışı diploma denklik

Her Üniversite gereken minimum puanı belirler.

2024 YÖK yeni denklik prosedürüne göre; ''sadece'' YÖK'ün belirlediği beş sıralama listesinin en az ikisinde olan ve Türkiye'de, yurtdışı üniversiteye gidilen senede, aşağıdaki taban puanlarını tutturan öğrencilerin ''denklik başvurusu'' kabul edilecektir.

 

MİMARLIK  (SAY) en düşük 250 bininci (250.000)

MÜHENDİSLİK (SAY) en düşük 300 bininci (300.000) 

 

Detaylı bilgi için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz:

 

https://www.yeniedu.com/blog/2024-yok-denklik-mevzuati

 

Ekonomi eğitimleri için hazırlık kurslarıyla ilgilenen öğrenciler, bizimle iletişime geçebilirler:

 

Devam edecek…